Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2014

Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawa wraz z montażem mebli specjalistycznych i rolet w ramach realizacji zadania pn. „Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”

zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-3/2014
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 27 maja 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Dla Zadania Nr 1 – meble specjalistyczne Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla Zadania nr 1 – meble specjalistyczne, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający w terminie składania ofert nie otrzymał żadnych ofert do Zadania nr 1. Dla Zadania Nr 2 – rolety i wertikale Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla Zadania nr 2 – rolety i wertikale, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po otwarciu ofert, w trakcie czynności ich badania, Zamawiający przeanalizował tabele sporządzone przez Wykonawców. Podane ilości sztuk oraz rodzaj oferowanych rolet zostały przez Wykonawców policzone w inny sposób niż wynika to z tabeli Zamawiającego. W konsekwencji w jednej ofercie Wykonawca sumarycznie wykazał, że wykona 176 rolet i wertikali, drugi Wykonawca wykazał, że wykona 162 sztuki rolet i wertikali. W tabeli w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zamawia wszystkich rolet 107 sztuk. Mając na względzie sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający porównanie ofert z zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy, konieczne jest podjęcie czynności polegających na unieważnieniu postępowania. Zawarcie umowy w kształcie przyjętym w SIWZ stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy i zgodnie z art. 7 ustawy Pzp Zamawiający jest zobowiązany do zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a zasady te w zaistniałej sytuacji zostałyby naruszone. W związku z powyższym jedynym dopuszczalnym w świetle prawa rozwiązaniem, jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7).  

zamówienie na:

Sprzedaż i dostawa (wraz z montażem i uruchomieniem) systemu elektroakustycznego oraz systemu oświetlenia, multimediów oraz mechaniki sceny w pomieszczeniach auli i Wydziału Scenografii w ramach wykonywanego zadania pn. „Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”

zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-11/2013
wartość: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 17 stycznia 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „sprzedaż i dostawę (wraz z montażem i uruchomieniem) systemu elektroakustycznego oraz systemu oświetlenia, multimediów oraz mechaniki sceny w pomieszczeniach auli i Wydziału Scenografii w ramach wykonywanego zadania pn. „Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”, Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Do udziału w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie została złożona jedna oferta. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 1.357.576,09 zł. Złożona oferta przekroczyła budżet Zamawiającego o 189.670,43 zł. Zamawiający nie posiada takiej kwoty, w związku z powyższym unieważnia postępowanie. Powyższy stan faktyczny wypełnia przesłanki określone w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dlatego Zamawiający postanowił, jak na wstępie.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij